Připomenutí

28. ledna 2011 v 10:51 | Lucielle |  ...About-News...

Připomínam vám tenhleČlánek
O změnech na blogu a o hledaní nové adminky...
 

Mean Lyrics EN

28. ledna 2011 v 10:45 | Lucielle |  ...Speak Now...
You, with your words like knives
And swords and weapons that you use against me,
You, have knocked me off my feet again,
Got me feeling like I'm nothing.
You, with your voice like nails on a chalkboard
Calling me out when I'm wounded.
You, pickin' on the weaker man.

The Story of Us Text CZ

28. ledna 2011 v 10:44 | Lucielle |  ...Speak Now...
[Refrén:]
Tohle je jen další příběh, jak kluk potká holku.
Kluk jí opustí,
zhroutí jí svět.
Tohle je příběh o mně a tobě a o všem,
čím jsme si prošli.

Tohle není žádná pohádka, lásko,
tohle bylo skutečné.
Nikdy jsem si nemyslela, že jednoho dne ti budu schopna říct, jak se cítím.
Copak si nepamatuješ tu noc, tu sobotní noc, kdy jsi mě vzal za ruku a bylo to tak správné.
A v tu chvíli jsem ti řekla o mých snech, o všem, co jsem pro nás chtěla...
 


The Story of Us Lyric EN

28. ledna 2011 v 10:43 | Lucielle |  ...Speak Now...
I used to think one day we'd tell the story of us
How we met and the sparks flew instantly
And people would say they're the lucky ones
I used to know my place was the spot next to you
Now I'm searching the room for an empty seat
Cause lately I don't even know what page you're on
Oh, a simple complication, miscommunications lead to fall out
So many things that I wish you knew
So many walls up I can't break through

Never Grow Up Text CZ

28. ledna 2011 v 10:42 | Lucielle |  ...Speak Now...
Tvá málá ručička je obtočená kolem mého prstu.
A svět je tak tichý dnes večer.
Tvá málá oční víčka se chvějí, protože sníš.
Tak tě přikrývám, zapínám tvé oblíbené noční světlo.
Všechno ti připadá legrační.
Nemáš čeho litovat.
Dala bych všechno, zlato
kdybys mohla takhle zůstat.

Never Grow Up Lyric EN

28. ledna 2011 v 10:41 | Lucielle |  ...Speak Now...
Your little hand's wrapped around my finger
And it's so quiet in the world tonight
Your little eyelids flutter cause you're dreaming
So I tuck you in, turn on your favorite night light
To you everything's funny
You got nothing to regret
I'd give all I have, honey
If you could stay like that

Enchanted Text CZ

28. ledna 2011 v 10:40 | Lucielle |  ...Speak Now...
Byla jsem tam zase dnes večer.
Nutila se smát, předstírala úsměv.
Stejné staré unavené osamocené místo.
Stěny falešnosti,
uhýbání očima a prázdnota
zmizeli, když jsem viděla tvůj obličej.
Vše, co můžu říct, je, bylo to kouzelné, tě potkat.
Tvé oči šeptaly "Už sme se potkali?"
přes místnost, tvá silueta
se začíná ke mně přibližovat.
Hravá konverzace začíná,
počítám všechny tvé rychlé poznámky,
jako průchodné tóny v tajnosti.
A bylo to kouzelné, tě potkat.
Vše, co můžu říct, je, byla jsem okouzlená, když jsem tě potkala.

Enchanted Lyric EN

28. ledna 2011 v 10:39 | Lucielle |  ...Speak Now...

There I was again tonight
Forcing laughter, faking smiles
Same old tired, lonely place
Walls of insincerity
Shifting eyes and vacancy
Vanished when I saw your face
All I can say is it was enchanting to meet you
Your eyes whispered "Have we met?"
Across the room, your silhouette
Starts to make its way to me
The playful conversation starts
Counter all your quick remarks
Like passing notes in secrecy
And it was enchanting to meet you
All I can say is I was enchanted to meet you

Dear John Text CZ

28. ledna 2011 v 10:37 | Lucielle |  ...Speak Now...
Dlouhé byly ty noci, kdy se mé dny točily kolem tebe.
Počítám své kroky,
modlím se, aby se zem zas nepropadla.
Moje máma mě obvinila, že zas ztrácím hlavu,
ale přísahám, bylo mi dobře.
Namalovals mi modré nebe
a vrátil ses a změnils ho v déšť.
A já žila ve tvé šachové hře,
ale tys měnil pravidla každý den.
Zajímá mě, s kterou tvou verzí budu mluvit dnes večer po telefonu.
Jo, přestala jsem ho zvedat a tahle písnička ti dá vědět proč.

Dear John Lyric EN

28. ledna 2011 v 10:36 | Lucielle |  ...Speak Now...
Long were the nights
When the days once revolved around you
Counting my footsteps,
Prayin' the floor won't fall through, again
My mother accused me of losing my mind
But I swore I was fine

You paint me a blue sky and go back
And turn it to rain
And I lived in your chess game
But you changed the rules every day
Wonderin which version of you
I might get on the phone, tonight,
Well I stopped pickin' up
And this song is to let you know why

Kam dál